SkoDa er lukket

For adgang til Infomedias Mediearkiv for grundskoler og ungdomsuddannelser ret henvendelse til skolens administration, som skal rette henvendelse til:

DEFF (ungdomsuddannelser): deff@slks.dk
DBC (grundskoler): kundeservice.dbc.dk/infomedia eller 44867777